Bild 1299 Om- och påbyggnad efter andra världskriget