Bild 1409 Oskar Olsson, Albin Karlsson och Axel Bäcktröm