Bild 1568 Den första transformatorn anländer för övergång till elektrisk drift 1926