Bild 1569 Den första transformatorn anländer för övergång till elektrisk drift 1926