Bild 1244 1917 26 januari återställning dammanläggning uppströms Inlands fabrik