Bild 1646 Personalfest på Folkets Hus i Lilla Edet 21 febr 1954