Bild 1655 Ingenjör Niclasson och snickare Uddman vid PM I:s ombyggnad.