Bild 1240 15 mars 1915 Inlands fabrik med slussbygget i förgrunden