Bild 1482 Lastning i Trollhättan av II:ans cylinder 1931