Bild 1481 Lastning i Trollhättan av II:ans cylinder 1931 vid Rysskranen