Bild 1645 Personalfest på Folkets Hus i Lilla Edet 21 febr 1954