Bild 1479 Den gamla övre slussen från 1832, från söder