Bild 1480 Lastning i Trollhättan av II:ans cylinder 1931