Bild 1436 II:ans clinder har lastats av vid fabriken