Bild 1478 Den gamla övre slussen från 1832 från norr