Bild 3716 Färjan som gick över älven mellan Skansen och Smörjan på Hjärtumsidan. På färjan står en motorcykel och en bil. Vi ser hur man med en motorbåt skjuter på och på så vis drivs den framåt.