Bild 3755 Kortet visar barnhemmet i Hjärtum efter tillbyggnad, framför hemmet
står föreståndarinnan och två medarbetare samt en del barn. Bland barnen är Arnold Lidaräng och en flicka som hette Rut

Kommentarer

26.11.2015 10:41

Ingemar Lindmark

Är Gustav Samuelsson / Carl Gustaf Svingen med på denna bild? Svingel blev operasångare och bidrog till att köpa ut 32 000 DDR-medborgare.