Bild 3713 Denna annons var insatt i Lilla Edets Tidning 1918.