Bild 1170 Billegården, Församlingshemmet i början av 1980-talet