Bild 3712 Skördearbete på Graveröds marker, här kör man med en självavläggare, det var föregångaren till självbindaren.