Bild 3715 Detta kort är taget på samma plats som bild 3714. Flickorna badar i älven