Bild 3714 Bild från hökörning på Graveröds ägor. Rakt över älven här vid färjeplatsen vid Skansen.