Bild 197 Vy över Utby Hjärtum. Kortet taget av Olof Jonsson Arnstorp