Bild 59 Hjärtum Burmanssten. Enligt sägnen har jätten Burman ridande medfört klippblocket på sin sadel och dräpte sin fiende med det. Skogsplantering 1900-talet