Bild 1174 Affären i Hjärtum i början av 1980-talet