Bild 1167 Förskolan i Hjärtum i början av 1980-talet