Bild 1166 Förskolan i Hjärtum i början av 1980-talet