Bild 1154 Sanna skola, Utby i början av 1980-talet