Bild 3783 Folkdräktsklädda damer, namn framgår av bild 3784