Bild 3850 Hantverkare i Hjärtum. Från v. Johan Olsson "Brok Johan" var snickare, Alfred Rund Hjärtum var murare, Karl Svensson "Sörbergsåsen", Axel Johansson Hultet var snickare.