Bild 3781 Folkdräktsklädda damer med spelman, namn framgår av bild 3782