Bild 3770 Stugan på "Skeet' i Hjärtum där Carolina Carldotter bodde. Huset ar nu rivet och ett annat är uppbyggt på samma ställe.