Bild 3762 Här har man fått med en del av kyrkan tillsammans med prästgården, det är svårt att få med båda byggnaderna på ett kort.