Bild 3767 Krokstorp Hjärtum. Anna, Gunborg och Bror