Bild 3724 Kalas i Graveröd. Namn framgår av bild 3725.