Bild 3740 Panoramakort över Sollums by i Hjärtum socken. Mitt över älven har vi Åsbräcka socken med gårdarna Fråstad, Hansgården och Ballersjö. Man kan även se tegelbruket i Torpabukten.