Bild 3735 Motorfartyget Hagen lastar tegel vid Nabbensbergs tegelbruk 1935.
Längst bak till vänster står Skepparen Edvard Jakobsson, tvåa från vänster, sonen Johan som var 2:e man.
Hagen, Reg. nr. 1801 - Byggd i Torskog 1875, 76 br. ton 20,80-6,98 m -
Ägare, C.H. Ströms dödsbo Vänersborg - 1962 avförd och upphuggen