Bild 3736 Motorfartyget Hagen lossar kol vid Nabbensbergs tegelbruk 1937. Tvåa från vänster Johan Jakobsson som då blivit Skeppare på Hagen. Sittande på fören, brodern Eskil som var 2:e man