Bild 3751 Prästskjutsen står klar för färd från Hjärtum till Västerlanda kyrka år 1912, kortet ar taget nedanför Hjärtums prästgård.