Bild 3746 Drottning Christinas ek, vid Krokstorp Hjärtum. Kortet är taget runt 1930-talet av Georg Johansson.