Bild 3720 Interiörbild från Ivar Johanssons verkstad.