Bild 3825 Detta kort är taget från öster. Vi ser närmast en båt i slussen, lägg också märke till slottets fina trädgårdsodlingar. Kortet ar taget innan det var byggt någon kiosk vid korsvägen

Kommentarer

28.01.2015 06:42

Gerhard Ardfors.

På ängarna till vänster om Strömskrysset härifrån räknat så såddes det gröna ärtor,det som låg kvar efter skörden plockade vi ungdomar upp.(slutet på 50 talet)