Bild 3828 Ett bra foto över Caltextappen på Ström. Här var bensinförsäljning
och servicestation för bilen. Har var kiosk och kaferörelse, på sommaren ocksa med uteservering, här var också en samlingsplats för ungdomen på Ström.