Bild 3827 Att åka två på en cykel är forbjudet, det vet vi men här åker man tre, detta kunde hända vid Ströms korsväg förr när trafiken inte var sa intensiv som nu. Det var väl ocksa ett ovanligt ställe att placera en anslagstavla på, mitt i svängen och korsningen.