Bild 3826 Detta kort ar taget vid Ströms korsväg 1929, så trevliga vägskyltar
hade man då. Det är Vera Lexberg som lutar sig mot stolpen.