Bild 3807 Karl Kristians dotter, Anna på posten framför Ströms Slott