Bild 3819 Ett gammalt fint kort med allen som gick mellan Ströms Slott och Ströms ladugård. Vi ser människor på vägen mot Ströms korsväg. Till vänster på kortet ser vi stallama och framför dem vid de tre träden går vägen till Hjärtum.