Bild 3808 Vi ser här Johansson på Sunderöns affärsfastighet som låg nere
vid den gamla kanalen. När man började att gräva 1914 för den nya farleden kom fastigheten alldeles intill kanalkanten. Affären flyttades då upp till Kungalvsvägen i det stora huset som som var byggt på hustomten Sundörevägen - Kungälvsvägen. Detta hus var flyttat dit från Backamo.