Bild 3813 Här framför den stora fina fastigheten har hela familjen Ryberg
samlats för att bli fotograferade.