Bild 3809 Samma fastighet som bild 3808, men vi ser här den västra sidan av huset.